Inloggen

Organisatie

Wageningen Potato Centre is een initiatief van Wageningen University & Research om samen met het bedrijfsleven een platform te vormen rondom de Aardappel dat gericht is op het generen van kennis, het stimuleren van samenwerking en het ontwikkelen van duurzame innovaties. WPC brengt bedrijven uit de aardappelketen en het onderzoek van o.a. Wageningen University & Research bijeen. Partners van WPC zitten op de eerste rij als het gaat om ontwikkelingen in de aardappelsector. Op die manier lopen zij qua kennisniveau voorop en hebben zij de beschikking over een uniek netwerk waarbinnen verrassende nieuwe samenwerkingen ontstaan.

WPC is ontstaan vanuit de Aardappeldemodag. De vraag vanuit het bedrijfsleven naar een continue platform waar kennis, verdieping en vernieuwing in de aardappelsector centraal staan, is sinds 2010 ondergebracht in het Wageningen Potato Centre. De coördinatie vindt plaats vanuit Wageningen University & Research, locatie Westmaas.

WPC is meer dan een kenniscentrum. Het is een interactief platform dat zich richt op het ontwikkelen van kennis en het stimuleren van samenwerking tussen partners. Naast het ontsluiten van onderzoeksresultaten is de netwerkfunctie van WPC een belangrijk onderdeel binnen de kennisbijeenkomsten die het WPC organiseert.

Lees meer over onze missie en hoe wij te werk gaan.